ZVESTO SRCE

Kakor ženin in nevesta,
ki drug drugemu sta zvesta,
smo se zbrali na tem mestu,
da nas vera okrepi.
Da zapojemo z zvonovi,
oče ti nas blagoslovi,
naj ljubezen nam ponovno da moči.

Nežne bilke naše volje,
naj vzcvetijo kakor polje,
da bo žetev nahranila vse ljudi.
Naj razlijejo se vode,
da bo konec sušne dobe,
da zvestoba naših src ozeleni.

Kot otroci, ki živijo
Z vero v čisti harmoniji,
Veselijo se ljubezni,
Ki jih varuje vse dni.
Le zapojmo skupaj z njimi,
Naj bo vera v naši rimi,
Naj pomlad v naših dušah se zbudi.

Nežne bilke naše volje,
naj vzcvetijo kakor polje,
da bo žetev nahranila vse ljudi.
Naj razlijejo se vode,
da bo konec sušne dobe,
da zvestoba naših src ozeleni.

Kot družina smo se zbrali,
Da očetu se zahvali
Za življenje in ljubezen,
Ki zvestoba jo rodi.
Zadonijo naj glasovi,
Varuj nas in blagoslovi,
Plamen vere naj nigdar ne dogori.

Nežne bilke naše volje,
naj vzcvetijo kakor polje,
da bo žetev nahranila vse ljudi.
Naj razlijejo se vode,
da bo konec sušne dobe,
da zvestoba naših src ozeleni.


Besedilo in glasba
ALEKSANDER MEŽEK

Copyright 1998
EYE WITNESS MUSIC

Nazaj