TRNOVO, KRAJ NESREČNEGA IMENA

Je od vesel'ga časa teklo leto,
kar v Betlehemu angelcov hozana
je oznanila, da je noč končana,
dvakrat devetsto triintrideseto.

Bil vel'ki teden je; v soboto sveto,
ko vabi molit božji grob kristjana,
po cerkvah tvojih hodil sem, Ljubljana!
v Trnovo, tja sem uro šel deseto.

Trnovo! kraj nesrečnega imena;
tam meni je gorje bilo storjeneo
od dveh očesov čistega plamena,
Trnovo! kraj nesrečnega imena.

Ko je stopila v cerkev razsvetljeno,
v srce mi padla iskra je ognjena,
ki ugasnit' se ne da z močjo nobeno.
Tam meni je gorje bilo storjeno
od dveh očesov čistega plamena,

Trnovo! kraj nesrečnega imena.
Trnovo! kraj nesrečnega imena.
Trnovo! kraj nesrečnega imena.
Trnovo! kraj nesrečnega imena.Besedilo
Dr. FRANCE PREŠEREN
Glasba
ALEKSANDER MEŽEK

Copyright 2000
EYE WITNESS MUSIC

Nazaj