PRED VAŠIMI OČMI

Pred vašimi očmi
je stekel moj izliv.
Pred vašimi očmi
je pesem moj izziv.
Pred vašimi očmi
Razdajam to srce.
Pred tistimi očmi,
ki si srca žele.
Pred vašimi očmi
je tekla moja pot.
Pred vašimi očmi
bo vsaj še nekaj let.
In če na koncu
bomo znal' zapet,
očem prijazen je ta svet,
bo iz oči vseh nas
žarel poet!

Besedilo
ALEKSANDER MEŽEK

Copyright 1999
EYE WITNESS MUSIC

© 2000 - 2003 Aleksander Mežek

Nazaj